לעמוד על דעתי – אמילי עמרוסי עם חברי הכנסת מוסי רז וגדי יברקן