ההפקרתם וגם נטשתם? – אטילה שומפלבי על ממשלה שמתעלמת מצפון הארץ