בלי לימודים, עבודה או מגורים – כך מפקירים את הסטודנטים במלחמה