משפחות חטופים בחוץ ומתנחלים בפנים? יריב אופנהיימר על טקס הדלקת המשואות