ירושלים של מטה – החלטות עצירת תקצוב של שר האוצר משפיעות באופן הרה גורל על צעירי מזרח ירושלים – פאנל