משדר מיוחד: ליל עמי אשד – הפגנת ענק בקפלן וברחבי הארץ בעקבות הדחת מפקד מחוז תל אביב במשטרה