“אנחנו רק בגל ראשון” – שיעור הפוסט טראומטיים בקרב אזרחים וחיילים עולה מאז השבעה באוקטובר