מפרקים מיתוס עם ד״ר אל״מ במיל׳ שאול אריאלי – פרק 5