המטרה: לתקן את ישראל. האמצעי: שיטת הבחירות האזוריות. כך זה יעבוד