גירעון לתפארת: ערן הילדסהיים על נזקי המלחמה שאנחנו נממן מכיסינו