משהו רקוב קורה בשדה תימן – 27 אסירים מתים ועדויות על התעללות, מה קורה במתקן הכליאה?