אז מה עושים עם שר לביטחון פנים שתחת כהונתו שיעור הרציחות בחברה הערבית רק עולה? – לסאמח זקות יש פתרון