האם הממשלה מנסה לטשטש את המחדל ולדבר רק על הגבורה באמצעות טקס המשואות?