צדק למשפחות ילדי תימן והבלקן – העמותות שדורשות הכרה ולא רק פיצויים