מה עושים עם החרדים? – גיוס בכוח או לוותר על העניין?