חי מבג”צ: דיון בעתירות בעניין תיקון מס’ 12 לחוק יסוד: הממשלה העוסק בהסדר נבצרות ראש ממשלה