מדינה יהודית או דמוקרטית? | פותחים ת’פה – עינת עובדיה