חוק הגיוס הגרסה הבינלאומית – כיצד בא לידי ביטוי עקרון השוויון בגיוס לצבא במדינות דמוקרטיות?