שנים של נתק ומסלול ידוע מראש: עדותה של יוצאת בשאלה – הבידוד מהעולם, הפגיעה המינית והחיים החדשים