המונולוג השבועי – יוסי לוי על הצביעות של חברי האופוזיציה החדשים