פאנל בנושא האלימות הגואה בחברה הערבית עם פידא שחאדה, בנא ג׳לל ופרופסור מוחמד ותד