מי בחר בך? השוד לאור יום של אפליקציית אלקטור | קול העם