חצי שנה של מחאה – פאנל מיוחד בהשתתפות מורן זר קצנשטיין מבונות אלטרנטיבה וירון קרמר מאחים לנשק