הספינים לא מחכים ל”אחרי החגים” – כיכר סחריר 22/9/21