הפער בייצוג נשים ברחובות ישראל – ליאת הלפרין פותחת ת’פה