תשעה חודשי מאסר בלבד לעבריין רונן ביטי, שניצל נערות בצורה שיטתית ופגע בשבע קטינות | ברכה ברד, ‘כולן’