לוסי אהריש, מוסי רז ומיכל דויטש על מלחמת יום הכיפורים