מסע בעקבות העיריות המשתפות את הציבור שלהן בצורה תקינה.