צלקות המלחמה – כיצד הלומי הקרב ומתמודדי פוסט טראומה מתמודדים עם הזיכרון ואיך המדינה מסייעת?