1 מתוך 5 ילדים נמצאים בחוסר ביטחון תזונתי כך נילחם בתופעה – על הצעת החוק להקמת הרשות למאבק בעוני