פינוי אביתר הוא ניצחון או תבוסה למאמצי השלום? ישראל פריי, שקד מורג ודן מרגלית