הסעודים נתנו את ברכתם: רונן ברגמן על השלכות הסכמי הנורמליזציה על ישראל