ישראל מדינה פופוליסטית? – מהי האחריות של שר החינוך קיש לעליית הפופוליזם?