שיא שלילי – 102 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה והמשטרה מתעלמת