הפיכה משטרית קולנועית – האם מיקי זוהר מאיים לקבור את תעשיית הקולנוע?