פרשת חיים ולדר וקורבנותיו | אנשיל פפר, דבי גרוס וד”ר תומר פרסיקו