לא לימין הזה פיללנו: סופי רון מוריה על מפלגת הליכוד שהשתנתה