ביבי, תודה! – אטילה שומפלבי מודה לנתניהו על עשייתו