העתיד של משבר האקלים, אורי אנג’ל בטור על חשיבות חינוך הילדים לאקלים