שיתוף ציבור ביישובי ישראל | פותחים ת’פה – ד”ר משה דרור