“דלק לכוחות השינוי, השלום והשוויון” – שיחה עם אבי דבוש