בכל הקשור להחלשת ישראל הרוסים לא בוחלים באמצעים – אטילה שומפלבי על מבצע השפעה שייצר קיטוב בישראל