“אזרחים סוג ב'”- ולדה גילבורט שלנו בטור כואב על תחושת חוסר השייכות שמרגישים צעירים רבים שעלו מרוסיה