חידת חוק הגיוס – איך חברה שלמה ברובה המוחלט מוציאה את עצמה בלי להתנצל? המונולוג של רות קליין