בס״ד אינשאללה – ערבי וחרדית יושבים לדבר, על כל מה שבוער. סאמח זקות ורעיה מרי בתכנית חדשה