האינטרס האישי של נתניהו – עו”ד דפנה הולץ לכנר על ניגוד האינטרסים של נתניהו עם ניהול המלחמה