“משרד הבריאות משקר, אני לא מאמינה לו יותר” | אושרת קוטלר