‘מספר זהות’ – בהובלת ישראל פריי: מסע בעקבות הזהות הישראלית