“הצעת חוק שזהה לחוקי נירנברג” – כיצד חוק בן גביר ישפיע על ישראל כמדינה דמוקרטית?