חוק אקלים אמיתי בישראל | פותחים ת’פה – עו”ד עמית ברכה